Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

İdrar Kaçırma TOT

Görece güvenilirliğine rağmen, “tension-free vaginal tape” uygulamaları (TVT “sling”), iğnelerin, karında, pubik kemiğin hemen üstünde bulunan 2 küçük insizyondan körlemesine bir şekilde geçişini gerektirir.

İğnelerin bu abdominal insizyonlara erişmesi için geçmek zorunda oldukları retropubik alan, venöz pleksusların yoğun olduğu çok kaslı bir bölgedir. Pelviste yer alan büyük kan damarlarının hasar görme ihtimali mevcuttur. Buna ve iğnenin, meshi yerleştirmek adına geçmek zorunda olduğu bölgeye sekonder olarak, idrar torbasının, bağırsakların ya da pelvis ya da karındaki sinirlerin hasar görmesi gibi komplikasyonlar risk ihtimali dahilindedir. Bütün bu yaralanmalar literatürde yayınlanmıştır. Buna sekonder olarak, bant “sling”i yerleştirmek için daha güvenli bir yöntem bulmak amacı ile araştırmalar ve çalışmalar mevcuttur.

Olumlu Tarafları
Daha güvenli, daha hızlı, daha etkin olması
Bağırsak yaralanması ihtimalinin daha az olması
Mesane yaralanması ihtimalinin daha az olması
Büyük kanamaların ihtimalinin daha az olması
Retropubik iğne geçişi yoktur
Abdominal insizyon yoktur
Bandın konumu daha anatomiktir