Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

İdrar Kaçırma TVT

“Tension-free sling”ler (TVT“sling), üretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliği sebebi ile gerçekleşen stres tipi idrar kaçırma sorununun tedavisinde kullanılır.

Bu yöntemde, sentetik bir transvajinal sub-üretral “sling” (hamak), suspansiyon sütürleri kullanılmadan retropubik alan yolu ile yerleştirilmesi yapılır. “Sling”, mesh aracılığı ile metalik iğne kılavuzlar tarafından gerçekleştirilen doku kanalları arasındaki friksiyonla yerinde durur. Yara dokusu, daha sonraki aşamalarda “mesh”i sabitler. Bu sayede de kaymasını engellemiş olur.

“Sling”, pubik kemiğe, ligamentlere ya da rektus fasyaya bağlanmaz. Bu sebeple de, “tension-free” (gerilimsiz) olduğu sanılır. Bu sayede sağlanan üretral destek, üretranın düşmesini kısıtlar, puboüretral ligamentler ve levator ani kasları tarafından meydana getirilen stabilizasyon mekanizmasını yetkinleştirir ve hamak vajina mukozanın sağladığı desteği sağlamlaştırır.