Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

Laporoskopik Histerektomi

Laparoskopik Histerektomi (Laparoskopik Rahim Çıkarılması): Başlangıçta laparoskopi vajinal histerektomi ameliyatlarından önce bozulmuş anatomiyi karın içi boşluğuna girerek düzeltmek ve ameliyatı kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

Günümüzde ise karın içi yapışıklıklar, endometriosis, veya büyük miyomlu bir rahimde vajinal histerektominin yapılabilirliğini değerlendirmek veya ameliyatın bir kısmı yada tamamını laparoskopik olarak gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Rahim alınması( histerektomi) için 3 temel yaklaşım 1) Laparoskopik yardımlı vajinal histerektomi (LAVH) 2)Laparoskopik histerektomi (LH) ve 3) Laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH)dir.

Her 3 yöntem içinde temel teknikler standardize edilmiş olmasına karşın tekniklerin avantajları, riskleri ve hangisinin ne zaman kullanılması gerektiği konusundaki tartışmalar devam etmektedir. LAVH üç teknik arasında en sık kullanılan ve en hızlı yayılan yöntemdir. Teknik olarak öğrenilmesi ve uygulanması diğerlerinden daha kolaydır.

Üç yada dört giriş teknikleri kullanılarak karın içi zarlar (periton) gözlenir, varsa yapışıklıklar ayrılır. Yumurtalıkları besleyen (yumurtalıkların alındığı) yada yumurtalık ve Rahim arasındaki (yumurtalıkların bırakıldığı) atardamarlar bağlanır ve kesilir. Rahmi karın ön duvarına bağlayan bağlar kesilir. Rahim ile mesane birbirinden ayrılır. Bu aşamada rahmin ana atardamarları laparoskopik olarak kesilebilir yada cerrah bu aşamada vajinal ameliyata geçmeyi tercih edebilir ve ameliyatı vajinal olarak tamamlar. Rahmi vajenden doğurtarak çıkarır. Rahmin vajene doğru sarkma derecesi fazla ise daha çok tercih edilen bir yöntemdir.

Laparoskopik histerektomi cerrah için ikinci seçenektir. Başlangıcı LAVH gibidir,farklılığı tüm Rahim ameliyatının laparoskopik olarak tamamlanmasıdır. Cerrah endikasyonlarını LAVH ile benzer olarak seçebilir, önemli farklılık ise bu hastalarda Rahim sarkması olmamasıdır. Rahimde sarkma olmaması vajinal yaklaşımı zorlaştırır. Doğum yapmamış ve dar vajinal yapıya sahip hastalarda tercihedilir. Üreter (böbrekten gelen idrar kanalı) ayırt edilir, rahmin ana damarları bağlanır ve kesilir. Rahmi tutan ana bağlar kesilir. Rahim karın boşluğunda tamamen serbestleştirilir. Vajenden dışarı alınır. Çok büyükse morselatör denilen parçalayıcı cihazla küçültülür ve karın boşluğu dışına alınır. Ardından karın boşluğu ve vajen arasındaki açılan boşluk dikilerek kapatılır. Dikişler cerrahın tercihine göre laparoskopik olarak yada vajinal olarak atılabilir.

Laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH) üçüncü yaklaşımdır.

LAVH gibi başlayan ameliyat çoğunlukla iyi huylu patolojiler için tercih edilir. Rahmin ana damarları bağlanıp rahmin üst bölümü (fundus) rahim ağzından (serviks) ayrılır. Karın içinde serbestleşen Rahim bölümü morselasyon denilen küçültme-parçalama yöntemi ile karın boşluğu dışına alınır. Rahim ağzı hastada bırakılır. Özellikle Amerika da cinsel aktif kadınlarda cinsel duyarlılığın daha fazla korunduğuna inanıldığı için tercih edilen yöntemdir. Bu hastalar Rahim ağzı bırakıldığı için Rahim ağzı taramalarını (servikal smear) düzenli olarak yaptırmaya devam etmelidir.

Kadın doğum uzmanınız tarafından rahmin alınması endikasyonu konulduysa laparoskopik yaklaşım daha az ağrı, 5 mm kadarlık küçük dikiş izi, daha az kan kaybı, ve erken eve yada işe dönüş anlamı taşımaktadır.Laparoskopik yaklaşım vakaların %98 ine uygulanabilir. Kadın doğum uzmanınızın bu tip hastalıklara yaklaşımında minimal invaziv yöntemler (laparoskopi) kullandığından emin olunuz.

Kaynak:jinekolojiklaparoskopi.net