Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

NEEDLELESS TVT

İdrarın ani ve istemsiz olarak idrar yolundan dışarı çıkması idrar kaçırma olarak tanımlanır. İdrar kaçırma kadınların önemli bir kısmında rastlanan bir sorundur ve ileri durumlarda kadının kendini toplumdan soyutlamasına bile neden olabilir.

İdrar Kaçırma TVT

“Tension-free sling”ler (TVT“sling), üretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliği sebebi ile gerçekleşen stres tipi idrar kaçırma sorununun tedavisinde kullanılır.