Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

İdrar Kaçırma TVT

“Tension-free sling”ler (TVT“sling), üretral hipermobilite ve intrinsik sfinkter yetmezliği sebebi ile gerçekleşen stres tipi idrar kaçırma sorununun tedavisinde kullanılır.