Tel: (0212) 537 16 16 - 444 5 565

Pelvik Cerrahi

İdrar kaçırma birçok kadında zaman zaman belli miktarlarda ortaya çıkabilen bir durumdur. Fiziksel aktivite, öksürme, gülme, hapşırma gibi durumlarda olabildiği gibi, ani işeme hissiyle tuvalete yetişememe şeklinde de görülebilir.

Bu durum sosyal bir problem oluşturacak kadar sık ve fazla miktarlarda ortaya çıktığında tıbbi yardım gerektirir. Ciddi boyutta idrar kaçırma her on kadından birini etkileyen bir sorundur.

Tedavi

Düşük yoğunlukta tedavilerden (yaşam stil değişiklikleri, medikal tedavi gibi), yüksek yoğunlukta tedavilere (pelvik taban kas eğitimi, biofeedback-geri besleme yöntemi, cerrahi) doğru geniş bir tedavi spektrumu vardır.

Unutulmaması gereken idrar kaçırmanın bir hastalık hali olduğu, hiç tedavi verilmez ise %6 oranında kendiliğinden iyileşebileceğidir. Bu tedavi spektrumu içerisinde en etkin olan cerrahi yöntemlerdir. Ancak diğer tedavi yöntemlerini de küçümsememek, teşhisi doğru konulan olgularda oldukça başarılı olacaklarını bilmek gereklidir.

 

a. Yaşam stil değişiklikleri

Şişman olguların kilo vermesi

kabızlıktan kaçınmak

idrar kaçırmaya yol açan ağır aktivitelerden kaçınmak

çay, kahve, kola gibi içeceklerin tüketimini azaltmak

kronik öksürüğe yol açan hastalıkları tedavi ettirmek

sigarayı bırakmak gibi tedbirler yakınmaları azaltabilir.

 

b. Tıbbi tedavi alternatifleri

İdrar kaçırmanın tıbbi tedavisinde mesanenin depolama fonksiyonunun kolaylaştırılması amaçlanır. Bunun 3 yolu vardır:

- Mesane kasılmasının azaltılması

- Duyusal iletimin azaltılarak mesane kapasitesinin arttırılması

- Çıkış direncinin arttırılması.

İlaçlara bağlı görülebilecek yan etkilerden en sık karşılaşılanı ağız kuruluğudur. Bunun yanında uyku hali, dikkat azlığı, kabızlık, bulantı ya da bulanık görme de gelişebilir. Bunlar çoğunlukla iki haftalık kullanım sonrası ortadan kaybolur.

 

c. Pelvik taban kas eğitimi (PTKE)

Kegel egzersizi: Arnold Kegel tarafından geliştirilmiş pelvik kaslar için bir rehabilitasyon programıdır.

Egzersiz tekniği:
1. Vajina giriminin 1cm üzerinde ve pubik kemik kolunun (leğen kemiğinin ön üst bölümü) hemen altında işaret parmağı ile pubokoksigeus kası belirlenir.

2. Olgunun bu kası kasması istenilir. Doğru kasın kasılması çok önemlidir. Vajinaya sokulan parmağın etrafında kasılmanın sağlanmasını istemek doğru değildir. Çünkü olgu yanlış kasları kullanarak bu hissi sağlayabilir. Kasılma sürecinde karına el konularak kaslarının gevşek olduğu tespit edilmelidir.

3. Doğru kasın kasılmasının kuvvetli kas kasılma egzersizlerinden daha önemli olduğu vurgulanmalıdır. Olgular doğru kasın kasıldığını kendi parmakları ile kontrol ederek öğrenebilirler. İlk başlarda sırtüstü yatar pozisyonda yapılan kas egzersizleri daha sonra otururken ve ayakta yapılmaya başlanılmalıdır. Olgu, daha sonra yük kaldırırken veya öksürürken bu egzersizleri yapmalıdır.

Pelvik taban kas eğitiminin; tüm idrar kaçırma tiplerinde faydalı olduğu gösterilmiştir. Özellikle de stres tipi idrar kaçırma olan olguların 3 ay veya daha uzun çalışmaları durumunda başarı çok belirginleşmektedir.

Her ne kadar ‘doğru’ kasılma sayısı tartışmalıysa da arzulanan etkinin günde 40- 80 kere ile başarılacağı düşünülür. Genel olarak ‘kasın form tutması’ için gereken minimum süre 15-20 haftadır. İlk 6- 8 haftada sinirsel uyum gerçekleşir.

Komplike olmamış idrar kaçırma şikayeti bulunan olguların büyük bir çoğunluğu Kegel egzersizlerinden fayda görür.

Pelvik taban egzersizleri ile birlikte kullanılan yardımcı yöntemler de vardır Vajinal koniler, geri beslemeli yöntemler, elektrik uyarımı, manyetik sandalye bunlardan birkaçıdır. Yine vajina içine yerleştirilen halkalar (Pesserler) ve üretra tıkayıcı cihazlar (Femsoft) bu amaçla kullanılan yöntemlerdendir.

d. Cerrahi
Cerrahi; idrar kaçırma tedavisinde etkin bir yöntemdir. Ancak ilk cerrahinin doğru bir teknikle yapılması hayati önem taşır. Çünkü olgunun prognozunu birebir etkileyecektir. Cerrahiye karar verirken hastanın yaşı, yaşam stili, daha önce geçirdiği operasyonlar ve genel sağlık durumu dikkate alınmalıdır.

Son yıllarda; stres tipi idrar kaçırma tedavisinde vajinal yoldan uygulanan ‘askı teknikleri’ (IVS- TOT) kullanılmakta ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Öte yandan uzun yıllardır uygulanan ve abdominal yoldan yapılan Burch operasyonu’ da yaygın kullanılan başarılı bir tekniktir.